Konceptbild av Karlatornet som just ny byggs på Hisingen i Göteborg. Serneke står bakom projektet.

Aktie Serneke tar nästa steg i ett pågående effektiviseringsprogram. Åtgärderna beräknas ge minskade kostnader om cirka 120 miljoner kronor och berör upp till 100 tjänster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kostnadsreduceringarna beräknas få fullt genomslag i det tredje kvartalet 2023.

I rapporten för det tredje kvartalet som publicerades i slutet av oktober meddelade bolaget att det påbörjat ett program med kraftiga åtgärder för att effektivisera organisationen, renodla uppdraget, minska investeringarna i egenutvecklade bostadsprojekt och sänka kostnaderna.

”Effektiviseringarna vi påbörjat under hösten är en fortsättning på vår ambition och strategi för att stärka bolagets lönsamhet och stabilitet som inleddes redan 2020. Situationen i omvärlden och dess effekter på marknaden förstärker behovet av kraftiga åtgärder för att hålla kursen och leverera på den inslagna vägen. Att vi nu varslar personal är beklagligt men samtidigt nödvändigt”, säger vd Michael Berglin i en kommentar.

Effektiviseringarna innebär vidare att ett antal verksamheter inom bolagets entreprenadrörelse avvecklas – resurser för anläggningsarbeten i Stockholm och Helsingborg samt ett lokalkontor i Jönköping.