Karlatornet blir Göteborgs första skyskrapa och ska stå klart 2022.

Aktie Byggkoncernen Serneke säljer 80 procent av projektet Karlatornet i Göteborg till Oaktree Capital Management. Projektet, som dragits med förseningar, värderas till totalt över 6 miljarder kronor. Aktien stiger drygt 12 procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

Serneke fortsätter som huvudentreprenör i projektet och ingår avtal om totalentreprenad med ordervärde på drygt 3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i Sernekes orderingång i det kvartal som affären slutförs. Transaktionen förväntas ha positiv effekt på rörelseresultatet samt generera positivt kassaflöde, uppger bolaget.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 150.000 kvadratmeter utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke kommer nu att undersöka möjligheterna att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare.

Karlatornet innehåller bland annat drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med 300 rum, kontor- och handelsytor samt en utsiktsplats.

Ligger tidsplanen om inflyttning andra halvåret 2022 fast?

”Ja, inflyttningen påbörjas under andra halvåret 2022”, säger Johan Live, pressansvarig för Serneke, till Nyhetsbyrån Direkt.

Hur stor andel av lägenheterna är sålda i nuläget? I augusti uppgav ni att andelen var drygt 80 procent.

”Lite drygt 80 procent av lägenheterna är sålda.”

Hur är utsikterna för försäljning av återstående lägenheter i Karlatornet efter dagens presenterade uppgörelse?

”Vi ser positivt på utsikterna. Intresset är stort och vi säljer lägenheter löpande”, svarar Johan Live.

Hur ser ni på entreprenadordervärdet på drygt 3 miljarder kronor?

”Det är ett relevant ordervärde för ett projekt av den här storleken. Ordervärdet kommer att inkluderas i orderboken när affären slutförs”, uppger Serneke-företrädaren.