SERNEKE: RÖRELSERESULTAT 61 MLN KR 2 KV (108)

2022-07-15 08:17:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggbolaget Sernekes orderingång uppgick till 1.598 miljoner kronor (2.221) under andra kvartalet och intäkterna blev 2.658 miljoner kronor (2.274).

Rörelseresultatet uppgick till 61 miljoner kronor (108).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -227 miljoner kronor (50) och periodens kassaflöde uppgick till -176 miljoner kronor (47).

"Under årets andra kvartal har situationen i vår omvärld rört sig mot ökad osäkerhet avseende en rad faktorer som påverkar oss och vår bransch. Jag känner mig ändå tillfreds med att kunna summera vårt första halvår som att vi, trots turbulens i omvärlden, fortsätter förstärka bolaget inom våra prioriterade områden - lönsamhet, balanserad tillväxt, stabilitet och utvecklingsarbete", kommenterar vd Michael Berglin i rapporten.

Han noterar att Serneke har, jämfört med andra kvartalet i fjol, en större andel projekt gällande samhällsfastigheter, industri och kontor och en mindre andel bostäder.

"Även om det underliggande behovet av bostäder fortsatt är stort riskerar efterfrågan att minska som en följd av inflation och ränteläge. Att vi nu har en större andel offentliga projekt och beställare i portföljen skapar stabilitet", skriver han.Direkt-SE