Sernekes vinst faller kraftigt

Publicerad 2017-02-28 08:06

Rapport Byggbolaget Sernekes vinst föll kraftigt under det fjärde kvartalet. Även orderingången föll medan omsättningen steg.

Sernekes rörelseresultat blev 34 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (122).

Resultatnedgången förklaras enligt bolaget ”av att fjärde kvartalet 2015 innefattade försäljningar av ett flertal projekt och exploateringsfastigheter”.

Kvartalets nettoomsättning var 1.266 miljoner (1.010).

Orderingången uppgick till 1.650 miljoner kronor under kvartalet (1.988).

Periodens nettoresultat landade på 26 miljoner kronor (138).

Serneke föreslår ingen utdelning för 2016.