SERNEKE: RESULTAT TYNGT AV OMVÄRLDSEFFEKTER 3 KV (NY)

2022-10-27 08:38:43

(Tillägg: flera ställen i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sernekes rörelseresultatet uppgick till -39 miljoner kronor (25) under det tredje kvartalet 2022.

"I vår omvärld och i vår egen verksamhet upplever vi nu en avmattning till följd av, krig, ökade material- och bränslepriser, inflation och stigande räntor. Vi har i våra senaste rapporter talat om en begynnande vändning i vår utveckling, men det vi nu möter i marknaden kommer emot oss med kraft och påverkan. Den positiva trend som vi under några kvartal redovisat, har ännu inte tagit oss till en plats där vi förmår absorbera effekterna av den avmattningen. Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget, där uteblivna transaktioner är ett exempel", skriver vd Michael Berglin.

Serneke ser även effekter av omvärldsläget i entreprenaden och bolaget hade under tredje kvartalet en negativ resultatpåverkan om 25 miljoner kronor till följd av en konkurs hos en underentreprenör.

Sernekes intäkter uppgick till 2.055 miljoner kronor under det tredje kvartalet (1.968) och orderingången var 2.684 miljoner kronor (1 195). Orderstocken omfattar vid utgången av september 12 miljarder kronor (12,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -261 miljoner kronor (207).

"Det förändrade läge vi befinner oss i kräver att vi agerar och visar handlingskraft. Vi har under hösten påbörjat genomförandet av ett program där vi på en rad punkter vidtar kraftiga åtgärder", skriver vd.

Vidare framgår det att produktionen av Karlatornet följer plan och till dags dato är 488 lägenheter av totalt 611 sålda.Direkt-SE