Serneke Group AB: Sernekes byggnation av Campus Etapp 3 i Örebro får utmärkelse

2021-09-30 07:30:00

Utmärkelsen "PQi - Utmärkt Projektkvalitet" tilldelas projekt som håller en extraordinärt hög projektkvalitet, uthålligt över tid. Utmärkelsen baseras på den nya branschstandarden för att mäta kvalitet på byggprojekt; PQi som står för Project Quality Index. Standarden har tagits fram i ett samarbete mellan Byggherrarna, forskare vid Luleå Tekniska universitet och företaget Binosight i syfte att utveckla branschen genom att kunna jämföra och lära av varandra.  Tvåhundra byggprojekt har mätts. Efter utvärdering av kvalitetsnivåer och statistisk kontroll stod Serneke och Campus Etapp 3 i Örebro som en av tre vinnare.

Magnus Ryström är arbetschef på Serneke och ansvarig för projektet i Örebro.

- Den största framgångsfaktorn är hur vi har arbetat med partnering och ledarskap och på så vis gjort samverkanstänket till en del av vår dagliga styrning. Vi gjorde också tidigt en partneringdeklaration för projektet med brett omfång på fokuspunkter och mål. Allt från hur den färdiga byggnaden ska se ut till hållbarhetsfrågor, projektstyrning, samarbete med verksamheten och inte minst projektklimatet, hur vi ska bete oss mot varandra. Dessa mål följer vi löpande upp. Vi är grymt stolta över denna utmärkelse, säger han.

Tommy Lenberg är VD på Byggherrarna, som är en av initiativtagarna till den nya kvalitetsutmärkelsen. Han tror att utmärkelsen kan bidra till att sätta fokus på kvalitetsfrågan i byggsektorn.

- Bakom varje fantastisk byggnad och anläggning vi kan beskåda och använda finns ett byggprojekt. Kan vi säkerställa hög kvalitet på själva projektgenomförandet blir alla vinnare. Byggherren ökar möjligheten att få en slutprodukt i rätt tid inom budget. Entreprenörerna kan sänka sina kostnader och bli mer effektiva. Och slutkunden får en bättre produkt. På köpet blir våra byggen trivsammare och säkrare arbetsplatser. Projekt som tilldelas utmärkelsen PQi - Utmärkt Projektkvalitet sätter kvalitetsfrågan i fokus och det blir spännande att lära av dem, säger Tommy Lenberg.

 

Följande byggprojekt tilldelas utmärkelsen hösten 2021:

Projekt: Campus Etapp 3
Byggherre: Region Örebro
Totalentreprenad i samverkan: Serneke

Projekt: Falu lasarett, ombyggnad ortopedkliniken
Byggherre: Regionfastigheter Dalarna
Totalentreprenad i samverkan: ByggDialog AB

Projekt: Kvarteret Poolen
Byggherre: Fabege
Generalentreprenad i samverkan: NCC

 

Fakta om utmärkelsen "PQi - Utmärkt projektkvalitet"

PQi ger byggherrar och byggentreprenörer nya förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts med PQi under det senaste året. PQi ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.

"PQi - UTMÄRKT PROJEKTKVALITET" ges till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Bakom utmärkelsen står Byggherrarna och Binosight AB.

 

För mer information, kontakta:

Magnus Ryström, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 79 334 51 70
magnus.rystrom@serneke.se  

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

\Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.\

\Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se\

Cision