Serneke Group AB: Serneke fortsätter ROT-renovering av Kv. Guldvingen i Trollhättan

2021-09-17 11:30:00

Serneke och AB Eidar har sedan tidigare ett samverkansavtal för de totalt cirka 600 lägenheterna som bostadsbolaget äger inom, Kv. Guldvingen 1 och 2 i Trollhättan. Bostäderna byggdes åren 1973-76 och var det sista miljonprogramsområdet som byggdes i Trollhättan. Området genomgår en total upprustning av både yttre och inre miljö. Arbetet inleddes 2019 med målsättningen att alla lägenheter ska vara renoverade 2025. Den ROT-renovering som nu tecknats fas 2-avtal för avser 96 lägenheter i de så kallade "låghusen".

I avtalet ingår att byta byggnadernas installationssystem, nya kök och badrum samt byta fönster och yttertak. I projektet ska även markkulvertar och utvändiga ledningar bytas samt en ny inbjudande utemiljö för de boende anläggas.

- Vi ser fram emot att tillsammans med AB Eidar fortsätta vårt arbete inom Kv. Guldvingen med visionen om att skapa ett av Trollhättans trevligaste bostadsområden, säger Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.

- Det är kul att vi nu går in i nästa fas tillsammans med Serneke. Tillsammans med den pågående ROT-renoveringen av höghusen innebär detta ett enormt lyft för hela området, säger Stefan Jansson, fastighetsutvecklingschef i Eidar.

Projektet beräknas vara färdigt under 2024. Den totala avtalssumman för denna del uppgår till 81 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2021.

 

För mer information, kontakta:

Christoffer Sundin, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: + 46 70 827 81 36
christoffer.sundin@serneke.se

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se 

Stefan Jansson, fastighetsutvecklingschef AB Eidar
Tel: + 46 70 260 49 11
stefan.jansson@eidar.se

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Cision