Serneke Group AB: Serneke bygger bostadsrätter åt Patriam på Lidingö

2021-09-15 07:30:00

Vid Torsplan efter Lidingöbron, som kopplar samman Stockholm med Lidingö, kommer Serneke att bygga 48 bostadsrätter som tar avstamp i den befintliga stadsdelens 40-talsarkitektur. Inom projektet kommer det även att byggas tillhörande garage och en lokal. Bostadshuset kommer certifieras enligt Svanens miljömärkning.

Bostadsrätterna på Lidingö är det andra bostadsprojektet som Serneke bygger för Patriam. I juni färdigställdes Serneke ett bostadshus i Nacka Strand för Patriam med 14 exklusiva lägenheter med sjöutsikt.

- Vi är väldigt glada över att få fortsätta vårt samarbete med Patriam och ser fram emot att få bygga ytterligare bostäder för dem. Vi har arbetat tillsammans i nära ett år för att förverkliga projektet och tar nu nästa steg mot ett mycket trevligt bostadsprojekt, säger Erik Carmestedt, arbetschef Serneke.

− Äntligen har vi nu kommit igång med projektet Patriam Torsvik och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Serneke. Patriam bygger unika och hållbara hem som människor kommer att trivas i och beröras av länge. I Patriam Torsvik är Sernekes kompetens och erfarenhet av entreprenad- och hållbarhetsfrågor en viktig pusselbit till ett lyckat projekt, säger Fredrik Andrén, utvecklingschef på Patriam.

Det nu ingångna totalentreprenadavtalet har föregåtts av en projektering av Serneke och rivning av befintlig byggnad pågår. Start av byggnationen är villkorat av erhållet bygglov, vilket beräknas beviljas under fjärde kvartalet 2021. Bostäderna ska enligt plan stå klara sommaren 2023. Ordersumman om cirka 157 miljoner förväntas inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2021.

 

För mer information, kontakta:

Erik Carmestedt, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 379 08 81
erik.carmestedt@serneke.se

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se 

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  

Cision