Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller fem års förlängning på serviceavtal från Trafikverket

2021-12-28 08:30:00

Avtalsförlängningen gör det möjligt för Trafikverket att fortsätta lägga serviceorder hos Sensys Gatso Sweden för service och underhåll av det rikstäckande installerade nätverket av cirka 2 300 ATK trafiksäkerhetskameror under de kommande fem åren. Sensys Gatso Swedens team har redan under tidigare år levererat, installerat och underhållit alla dessa ATK trafiksäkerhetskameror. Genom denna förlängning av avtalet har Trafikverket nu använt alla sina möjligheter att förlänga det ursprungliga avtalet från 8 juli 2013 med Sensys Gatso Sweden. Avtalsförlängningen omfattar inte den framtida utbyggnaden och bytet till nya ATK trafiksäkerhetskameror med tillhörande service och underhåll som Trafikverket nyligen släppt en anbudsförfrågan på, en upphandling som Sensys Gatso kommer att delta i.

"Vi är naturligtvis oerhört stolta över att vår kund använder sin rätt att förlänga samarbetet med oss. Detta är ett erkännande av att vi efter åtta års samarbete inom detta avtal levererar värde, att våra system och tjänster uppfyller eller överträffar Trafikverkets höga kvalitetskrav! Vi kommer också att delta i den pågående nya upphandlingen av Trafikverkets ATK-program för framtida trafikövervakningssystem." säger General Manager Jörgen Andersson, Sensys Gatso Sweden AB.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 december, 2021 kl. 8.30.

Cision