SENSYS GATSO: FÖRBÄTTRAT RESULTAT, LÄGRE ORDER 3 KV

2021-11-24 08:34:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på 22,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (5,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:02 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 130 miljoner kronor (132).

Rörelseresultatet blev 28,2 miljoner kronor (12,9).

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till totalt 64,2 miljoner kronor jämfört med 324 miljoner kronor under samma kvartal föregående år. Skillnaden beror främst på kontraktet i Saudiarabien värt 275 miljoner kronor som Sensys vann under tredje kvartalet 2020.Direkt-SE