SENSIDOSE: SPOTLIGHT STOPPAR HANDELN PGA INFORMATIONSBRIST

2023-03-17 11:56:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa läkemedelsbolaget Sensidose tills vidare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Skälet till handelsstoppet är att investerarna inte i tillräcklig omfattning eller på lika villkor har tillgång till information om Sensidose eller aktierna", heter det.

När handelsstoppet verkställdes hade inga avslut gjorts i Sensidose, enligt Infronts avslutsstatistik.Direkt-SE