Aktie Teknikkonsulten Semcon har beslutat att genomföra en intern separation av Product Information och utreda möjligheterna för en eventuell börsnotering av affärsområdet. Aktien stiger drygt 7 procent efter beskedet. 

”Syftet med åtgärderna är att stärka förutsättningarna för respektive verksamhet att accelerera den långsiktiga tillväxten och ytterligare utveckla erbjudande, medarbetare och aktieägarvärde”, heter det.

Semcon består av två affärsområden. Product Information står för strax under 40 procent av koncernens omsättning.