Här får du bäst avkastning

Publicerad 2012-03-28 13:36

När utdelningssäsongen nu närmar sig visar en omfattande studie att bygg och fastighetsbolag har bäst chanser att ge en positiv totalavkastning. Här är bolagen som är bäst att satsa på.

Otaliga hyllmeter avhandlingar i ekonomisk teori har skrivits om relationen mellan aktiernas kursutveckling och bolagens utdelning på utdelningsdagen.

I en färsk studie av 80 000 utdelningar på tolv marknader sedan 1990 visar investmentbanken Société Générale dels att aktiekurserna har en tendens att stiga med en relativ överavkastning på över 60 baspunkter (0,6 procentenheter) under de föregående 30 dagarna.

Dels visar den att totalavkastningen, som inkluderar utdelningen, är positiv på utdelningsdagen, vilket betyder att kurserna faller mindre än värdet på utdelningen.

Vidare noterar man också att den här effekten är starkare i aktier med högre utdelning. Medan aktier med 0-2 procents direktavkastning rapporterade en totalavkastning på strax över 10 baspunkter så visade aktier med en direktavkastning på över 3 procent en totalavkastning på över 40 baspunkter på dagen då utdelningen avskiljdes.

Det fanns dock inget mönster av att kurserna skulle ha stigit mer för aktier med hög direktavkastning under de föregående 30 dagarna.

Dessutom visar Société Générales studie att utdelningseffekten är betydligt starkare i vissa sektorer. I Bygg- och fastighetssektorn har totalavkastningen på utdelningsdagen varit så mycket som 30 baspunkter i snitt medan sektorer som konsumentvaror, råvarubolag och telekom visat totalavkastningar på utdelningsdagen på mellan 0 och 10 baspunkter.  

Översatt till svenska börsen betyder det här att högutdelande bolag som Peab och NCC, båda med strax över 7 procents direktavkastning har bäst statistisk chans att ge en positiv totalavkastningseffekt vid utdelning.

Vidare ligger även JM, Kungsleden, Skanska och Fabege, alla med direktavkastningar i 5-6 procentsklassen, bra till.

Givet den genomsnittliga relativa kursökningen på 60 baspunkter under de föregående 30 dagarna innan utdelningen avskiljs så rekommenderar banken generellt att inte sälja innan utdelningarna avskiljs men att istället förvänta sig ett negativt tryck på kurserna senare i maj.