SEDANA MEDICAL: VISS STABILITET I USA 3 ÅR EFTER LANSERING - VD

2022-04-28 10:53:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedana Medical senarelade i samband med rapporten för det första kvartalet 2022 sitt intäktsmål med ett år. Enligt det uppdaterade målet ska bolaget 2025 nå en omsättning som överstiger 0,5 miljarder kronor. Målet för en ebitda-marginal på 40 procent ska uppnås "när bolaget nått en stabil position i USA".

"Fram tills att du, på en bolagsnivå, når en 40 procents ebitda-marginal, som självklart är ett ambitiöst mål, måste du ha genomgått den inledande lanseringsfasen i USA. Vi har inte gett en prognos för något specifikt år, men av erfarenhet borde man efter tre år se en viss stabilitetsnivå", säger Sedana Medicals vd Johannes Doll till Nyhetsbyrån Direkt.

Med en förväntad USA-lansering under 2025 skulle det då röra sig om 2028.

I samband med att Sedana Medical tillkännagav att de skulle gå till USA-marknaden själva förändrade bolaget också tidslinjen för ebitda-målet, enligt Johannes Doll. Beslutet att gå själva i USA togs mot bakgrund av att USA är den enskilt största marknaden för Sedana Medical, där bolaget hellre ville ta del av hela den potentiella försäljningen själva än att dela det med en potentiell lokal partner.

Sedana Medicals största marknad Tyskland, som under det första kvartalet 2022 utgjorde ungefär två tredjedelar av koncernens totala försäljning, noterade under det senaste kvartalet en försäljningsnedgång på 22 procent till 22,4 miljoner kronor (28,5).

Johannes Doll ser två förklaringar till försäljningsnedgången i Tyskland. Dels har antalet patienter i respirator minskat under det första kvartalet, då antalet covid-19 patienter sjönk med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Trots att ingen statistik finns tillgänglig för patienter med andra indikationer i respirator uppger Sedana Medical att även denna patientgrupp blev mindre under det gångna kvartalet.

För det andra påverkades sjukhusen under det första kvartalet 2022 av hög personalfrånvaro.

"Följaktligen rapporterade två tredjedelar av alla intensivvårdsavdelningar i Tyskland begränsad eller delvis begränsad verksamhet under första kvartalet, vilket ledde till minskad kapacitet, färre operationer och begränsat tillträde till intensivvårdsavdelningar", skriver Johannes Doll i vd-ordet i rapporten.

"Försäljningen minskade som följd av marknadskontraktion som vi över tid förväntar oss kommer att normaliseras", säger Johannes Doll.

Sedana Medicals vd vidhåller, vad han tidigare sagt i media, att han helst hade varit utan covid-19 som han ser som ett tveeggat svärd. På den positiva sidan har bolaget fått mer patienter, men på den negativa sidan har Sedana Medical upplevt en sämre tillgång till sjukhusen med begränsningar i planerade operationer.

"I det här kvartalet hade du det negativa från båda sidor. Vi hade inte patienterna, men hade fortsatt en begränsad tillgång" till sjukhusen, säger Johannes Doll som påpekar att denna situation kommer att vara temporär.

Hur bedömer du att den här effekten kommer att se ut för helåret 2022?

"Det är svårt att förutsäga för det du egentligen frågar är när tillgången till sjukhusen kommer att vara tillbaka på normala nivåer igen, när bemanningen på sjukhusen kommer att vara normal igen, när kommer folk att återgå till arbete från kontoren och röra sig mer fritt och så vidare. Om du frågar mina landschefer skulle förmodligen de flesta av dem förvänta sig ett fåtal kvartal som fortfarande kommer att vara påverkade av post covid-19 turbulensen", säger Johannes Doll.

Sedana Medicals aktie hade under torsdagsförmiddagen fallit med 34 procent till 32:32 kronor.Direkt-SE