SEDANA MEDICAL: RÖRELSERESULTAT -23,2 MLN KR 4 KV (-18,7)

2023-02-16 07:03:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedana Medical, verksamt inom inhalationssedering, redovisar ett rörelseresultat på -23,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-18,7).

Resultat efter skatt hamnade på -35,9 miljoner kronor (-16,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:36 kronor (-0:18).

Nettoomsättningen uppgick till 35,8 miljoner kronor (46,4).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022 (0).Direkt-SE