SEDANA MEDICAL: RÖRELSERESULTAT -22 MLN KR 1 KV (OMS)

2022-04-28 10:41:49

(Omsändning: sänder om text från i morse med rätt bolagskodning)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedana Medical, verksamma inom inhalationssedering, redovisar ett rörelseresultat på -22 miljoner kronor (-10) för det första kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt låg på -19 miljoner kronor (-9). Resultatet per aktie uppgick till -0:19 kronor (-0:10).

Nettoomsättningen uppgick till 34 miljoner kronor (45) motsvarande en nedgång med 25 procent.

Försäljningsnedgången förklaras av "en lägre försäljning i Tyskland och Sydamerika, medan våra övriga marknader uppvisade en stabil tillväxt", skriver Johannes Doll i vd-ordet.

Den främsta anledningen till försäljningsnedgången i Tyskland uppges vara "en betydande minskning av antalet ventilerade patienter inom intensivvården".

De inledande kundreaktionerna från lanseringen av Sedaconda (isofluran) i Tyskland "har varit lovande", enligt Johannes Doll som förväntar sig en gradvis ökning över tid. Sedan april finns läkemedlet även i Sverige och Nederländerna. Fler länder väntas komma att läggas till under året.

I Sydamerika beror försäljningsnedgången enligt vd på "en mycket hög försäljning under första kvartalet förra året, till följd av brist på propofol i regionen vid den tidpunkten".

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -27,5 miljoner kronor (-13,3) med likvida medel om 779 miljoner kronor (344) vid rapportperiodens utgång.Direkt-SE