SEDANA MEDICAL: FOKUS PÅ TILLVÄXT, AVSLUTADE USA-STUDIER 2023

2023-02-16 07:18:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedana Medical kommer under helåret 2023 att sätta fokus på tillväxt, kostnadseffektivitet och avslutandet av USA-studierna.

"Vi är fast beslutna att leda Sedana Medical tillbaka till tillväxt och närmare lönsamhet, och kommer att arbeta hårt för att slutföra patientrekryteringen till våra studier i USA i år", skriver Johannes Doll i vd-ordet av bokslutet för 2022.

Johannes Doll beskriver om hur prisförhandlingen för isofluran har slutförts i Tyskland med GKV-SV (tyska sjukförsäkringsorganisationen).

"Vi har därmed slutfört prissättnings- och subventionsprocessen i Tyskland och säkrat ett tillfredsställande listpris för Sedaconda (isofluran), vilket gör att vi kan behålla våra nuvarande nettopriser på marknaden", skriver Johannes Doll.

Omsättningen under det fjärde kvartalet som sjönk med 23 procent, vilket påverkades av en minskning av antalet intensivvårdspatienter efter pandemin, allvarlig personalbrist på sjukhusen i Sedana Medicals största marknader samt de hygienåtgärder som resulterat i en lägre nivå av "samhällsförvärvade infektioner".

"Som en följd av detta såg vi en markant minskning av antalet ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningarna under året. Denna trend fortsatte under fjärde kvartalet", skriver Johannes Doll.

Sedana Medicals studier Inspire-ICU 1 och 2 fortsätter och "med antagande om positiva studieresultat och FDA-godkännande enligt tidsplan, så siktar vi på lansering i USA i början av 2025", skriver Johannes Doll.

Bolagets finansiella mål om att nå en omsättning på över 0,5 miljarder kronor i Europa under 2025 med en ebitda-marginal på 40 procent när bolaget nått en stabil position i USA upprepades.Direkt-SE