Rapport Securitas levererar en rapport där både resultat och omsättning låg något högre än vad analytikerna förutspått. Men säkerhetsföretaget varnar nu för inbromsning på flera viktiga marknader. 

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.574 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Infront Datas snittestimat, utifrån elva analytikers prognoser, pekade mot ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.516 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 28.214 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 27.804 miljoner kronor.

Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet står nu för 21 procent av koncernens totala försäljning. Det är 1 procentenhet bättre än motsvarande tidpunkt i fjol men samma nivå som efter det andra kvartalet.

Säkerhetsbolagets organiska försäljningstillväxt var 4 procent i det tredje kvartalet, ner från de 6 procent som koncernen växte motsvarande period 2018 och att jämföra med analytikernas snittestimat som låg på +4,3 procent.

”Avseende det makroekonomiska klimatet så ser vi en inbromsning i några viktiga marknader under det andra halvåret av 2019”, skriver vd Magnus Ahlqvist i delårsrapporten.

Den organiska försäljningstillväxten i Europa var 1 procent (5), mot väntade +1,3 procent.

”Nedgång beroende huvudsakligen på kontraktsförluster i Frankrike och Storbritannien som kommunicerades i det andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten stöddes av Belgien och Tyskland, de nordiska länderna samt av bevakningsverksamheten i Turkiet”, skriver Securitas i delårsrapporten.