Securitas tvingades släppa rapport i förtid

Publicerad 2017-10-22 22:42

Rapport Rapporten skulle egentligen släppts fredagen den 27 oktober, men sent i fredags stals arbetsmaterial relaterat till Securitas finansiella rapportering från en av bolagets chefer. Som en konsekvens tidigarelades offentliggörandet till söndagskvällen.

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.230 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017. Analytikernas prognos var ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.235 miljoner.

Rörelsemarginalen (ebita) blev 5,4 procent, mot väntade 5,4 procent.

Försäljningen uppgick till 22.651 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 22.838 miljoner kronor.

Kvartalets organiska tillväxt blev 5 procent (väntat 4,0).

Splittrad bild i Europa

Securitas organiska försäljningstillväxt i Europa i det tredje kvartalet var 2 procent (väntat 1,3 procent enligt SME), framförallt driven av Tyskland och Turkiet.

Jämförelsetalet inkluderade hög flyktingrelaterad tilläggsförsäljning och försäljningen från de två stora kontrakten i Storbritannien och Sverige som senare avslutades.

”Kvartalet återspeglade en gradvis återhämtning av portföljverksamheten”, skriver Securitas.

Rörelsemarginalen i Europa blev 6,1 procent (väntat 6,1).

”Affärssegmentet hade fortfarande negativ hävstångseffekt i några få länder, medan den operationella överkapaciteten i stort var justerad mot slutet av det tredje kvartalet”, heter det i rapporten.

Rörelsemarginalen påverkades negativt av en lägre andel bibehållna kundkontrakt och av fortsatta investeringar i strategiarbetet med Vision 2020.

Orkaner lyfte USA

Securitas organiska försäljningstillväxt i USA uppgick till 6 procent i det tredje kvartalet, varav tilläggsförsäljningen i samband med de orkaner som nyligen drabbade USA representerade nästan 1 procentenhet.

Enligt SME Direkt hade analytikerna räknat med en organisk tillväxt på 4,4 procent.

”Den organiska försäljningstillväxten var god i nästan alla enheter driven av stark nyförsäljning och en hög nivå bibehållna kundkontrakt, båda baserade på vår gynnsamma marknadsposition”, skriver Securitas.

Rörelsemarginalen i USA var 6,2 procent under perioden (väntat 6,1) med visst stöd av tilläggsförsäljningen i samband med orkanerna som nämnts ovan samt en stark försäljning vilken gav hävstångseffekt på kostnadsbasen.

Tvåsiffrig tillväxt i Latinamerika

Den organiska försäljningstillväxten i Securitas affärssegment Ibero America var 13 procent i det tredje kvartalet. Analytikerna hade räknat med 12 procent, enligt SME Direkt.

Den organiska tillväxten var driven av dubbelsiffrig tillväxt i Latinamerika på 18 procent och god tillväxt i Spanien och Portugal, enligt Securitas.

”Volymen i den argentinska portföljen minskade mot slutet av det tredje kvartalet på grund av instabilitet på säkerhetsmarknaden med tuff konkurrens och prispress. Avslutade kontrakt och reduktioner av kontrakt, tillsammans med en avtagande inflationstrend i Argentina, kommer att resultera i minskad organisk försäljningstillväxt i landet under de kommande kvartalen”, heter det i rapporten.

Rörelsemarginalen i affärssegmentet var 4,2 procent (väntat 4,2).

En omstruktureringsplan i Argentina initierades mot slutet av kvartalet innebärande omstruktureringskostnader motsvarande -0,2 procentenheter på rörelsemarginalen i affärssegmentet, och samma nivå på omstruktureringskostnader förväntas i det kommande kvartalet.

Peru var lönsamt i kvartalet, även om rörelsemarginalen var lägre än föregående år.