SECURITAS: TROR PÅ FORTSATT BALANS MELLAN PRIS/LÖNER – VD (NY)

2023-02-07 16:14:12

(Tillägg: de fyra sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Securitas har fortsatt att försvara en positiv pris- och lönebalans trots tvåsiffriga löneökningar i vissa europeiska länder.

"Vi hanterar pris- och lönebalansen framgångsrikt under det fjärde kvartalet och under hela året. I Tyskland hade vi runt 14-15 procent i löneökningar under oktober månad och det har vi hanterat väl. Tittar vi i början på det här året i Nederländerna så är det också runt 14-15 procent i snitt och det hanterar vi väl", säger vd Magnus Ahlqvist till Nyhetsbyrån Direkt och upprepar sitt budskap om att Securitas både tror och hoppas att bolaget ska lyckas balansera pris och lönekostnader även framöver.

Securitas organiska tillväxt landade på 9 procent i det fjärde kvartalet. I Nordamerika blev den 5 procent, att jämföra med noll motsvarande period året innan. Securitas uppger i sin rapport att bolaget förväntar sig fortsatt förbättring under det första kvartalet 2023. Det fjärde kvartalet var det sista kvartalet då organisk försäljningstillväxt påverkades negativt av ett avslutat säkerhetskontrakt inom hälso- och sjukvårdssegmentet.

Magnus Ahlqvist vill inte i detalj ge sig in på hur den organiska tillväxten i Nordamerika kommer att påverkas av det nämnda kontraktet men påminner om dess storlek.

"Det var ungefär 1,5 miljarder kronor i det kontraktet och den sista faktureringen var mitten av december 2021 så de siffrorna är helt borta när vi går in i det första kvartalet. Den andra faktorn är att vi fortsätter att vinna bra med nya kontrakt", säger Magnus Ahlqvist.

Affärsenheten Technology i Nordamerika har fortfarande en stor orderstock avseende installationer men den organiska försäljningstillväxten hämmades till följd av arbetskraftsbrist och av fortsatta globala leveransproblem.

Ni uppger att situationen förbättrades i det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal men hur förväntas utvecklingen bli under 2023?

"Jag skulle förvänta mig att det blir en gradvis förbättring, allt annat lika, under de kommande kvartalen", säger Magnus Ahlqvist.

I verksamhet i Europa var rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet oförändrad. På nedsidan märks kostnader hänförliga till arbetskraftsbrist liksom högre kostnader för underleverantörer och lägre kapacitet för Securitas att åta sig tilläggsförsäljning med hög marginal. Även kostnader för sjukfrånvaro fortsatte att vara på en hög nivå.

"I Europa har vi fortfarande utmaningar med att hitta, rekrytera och behålla personal och tittar vi på sjukfrånvaron så är den fortfarande på en förhöjd nivå. Allt det här tror jag hänger ihop så vi får se hur det går med den ekonomiska utvecklingen och hur arbetsmarknaden utvecklas", kommenterar vd:n.

Under den efterföljande rapportpresentationen redogjorde Magnus Ahlqvist för de marginalförbättrande åtgärder som Securitas vidtar bland annat i sin europeiska verksamhet.

"Vi ökar marginalkraven även för nya kontrakt samtidigt som vi jobbar aktivt med att avsluta eller omförhandla lågmarginalkontrakt. Vi ökar våra krav när det gäller vilka affärer vi ska ta på oss, till vilka prisnivåer och vi fortsätter att driva försäljningen mot integrerade säkerhetslösningar. Om det kommer att kosta oss en del av tillväxten i Europa i form av stationär bevakning så får det bli så /…/ det är viktigt att vi intar en riktigt disciplinerad hållning när det kommer till prissättningen", sade han.

Vd:n nämnde även förvärvet av Stanley som en viktig del för att stärka det integrerade erbjudandet (där teknologi och personal kombineras i ett kunderbjudande).

"Här ökar vi nu takten av integrationsarbetet som ska göras under de kommande månaderna och kvartalen inom vår teknologiverksamhet i Europa", sade Magnus Ahlqvist.Direkt-SE