Securitas tecknar 300 MEUR i lån genom Schuldschein-marknaden

2023-03-02 18:00:00

Genom att gå in på Schuldschein-marknaden etableras en ny källa för långsiktig finansiering för koncernen. Emissionen övertecknades mer än tre gånger det emitterade beloppet. Majoriteten av finansieringen har en löptid på fem år och består av euro och US-dollar. Likviden kommer att användas för att refinansiera delar av den återstående bryggfaciliteten om 1 146 MUSD hänförlig till förvärvet av STANLEY Security som slutfördes den 22 juli 2022.

Medverkande banker var Commerzbank, ING, SEB och UniCredit.

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

Cision