Aktie Securitas har beslutat att genomföra en nyemission riktad till befintliga ägare, för cirka 9.583 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är, som Securitas tidigare kommunicerat, att emissionslikviden ska användas för att återbetala en del av de brygglånefaciliteter som tillhandahållits för förvärvet av Stanley Security.

Investmentbolaget Latour, Melker Schörling och EQT, som tillsammans kontrollerar 18,4 procent av det utestående aktiekapitalet och 42,6 procent av rösterna i Securitas, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen och därigenom teckna nya aktier motsvarande deras respektive innehav i Securitas.

Utöver teckningsåtagandena har Latour, Melker Schörling och EQT ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier motsvarande 21,9 procent av företrädesemissionen, motsvarande ett sammanlagt belopp om 2.099 miljoner kronor. Sammantaget har nämnda aktieägare lämnat tecknings- och garantiåtaganden att teckna totalt 40,3 procent av företrädesemissionen.

Didner & Gerge Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Carnegie Fonder och Odin Fonder som tillsammans kontrollerar 6,6 procent av det utestående aktiekapitalet och 4,6 procent av rösterna i Securitas, har uttryckt att de har för avsikt att teckna nya aktier motsvarande deras respektive innehav i Securitas i företrädesemissionen.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 46 kronor per aktie, och teckningsperioden löper mellan den 22 september och den 11 oktober 2022.

Emissionen kommer med en utspädningseffekt om 36 procent för de aktieägare som väljer att inte delta.