Rapport Säkerhetsföretaget Securitas redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Bolaget ser också att den gradvisa återhämtningen efter pandemin fortsätter. 

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.605 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 1.541 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 27.338 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 27.548 miljoner kronor.

Securitas rapporterar att rörelseresultatet efter avskrivningar inkluderar jämförelsestörande poster om -120 miljoner kronor (-112) tredje kvartalet.

I den posten ingår –234 miljoner kronor hänförliga till kostnadsbesparingsprogrammet och till transformationsprogrammen i koncernen.

I jämförelsestörande poster ingick även +114 miljoner kronor (0) vilket avser en engångsutbetalning i det fjärde kvartalet från försäkringsbolaget AFA avseende den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS i Sverige.

Analytikerna hade i snitt räknat med jämförelsestörande poster om -205 miljoner kronor, enligt Infront.

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 1.391 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Väntat var 1.254 miljoner kronor, enligt Infront.

Gradvis återhämtning från pandemin

Den gradvisa återhämtningen från coronapandemin fortsatte under Securitas tredje kvartal, då kommersiella aktiviteter och drivkraften i försäljningen ökat i samtliga bolagets affärssegment, inklusive flygplatsverksamheten.

Det skriver vd Magnus Ahlqvist i delårsrapporten.

Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, som har en betydligt bättre marginal än den vanliga bevakningen, utgjorde i kvartalet 22 procent av omsättningen. Även i det andra kvartalet låg andelen på 22 procent.

”Vi utforskar aktivt fler förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet, och vi fortsätter att investera i vår organisation för säkerhetslösningar för att ytterligare öka organisk försäljningstillväxt i denna affärsverksamhet”, skriver vd:n.

Den organiska försäljningstillväxten i Nordamerika sjönk till 1 procent (2). Nedgången var enligt bolaget främst hänförlig till affärsenheten bevakning, där en lägre nivå av coronarelaterad tilläggsförsäljning hade en omfattande påverkan i kvartalet.

”Ett betydande säkerhetskontrakt inom hälso- och sjukvårdssegmentet har sagts upp från den 2 december 2021”, skriver Securitas. Kontraktsvärdet i portföljen för detta kontrakt var cirka 1.300 miljoner kronor på årlig bas, med en rörelsemarginal under genomsnittet i portföljen.