Rapport Säkerhetsföretaget Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.471 miljoner kr för det andra kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 1.268 miljoner kr, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 26.499 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 26.139 miljoner kr.

I Securitas segment Security Services North America ökade rörelsemarginalen i andra kvartalet till 7,1 procent (5,6). Marginalen inom bevakning var enligt bolaget stark, trots lägre coronarelaterad tilläggsförsäljning och påverkan från en pressad arbetsmarknad.

Besparingar bidrar till marginalförbättringen

I segmentet Security Services Europe ökade rörelsemarginalen i kvartalet till 5,5 procent (3,6), och de flesta länderna i segmentet bidrog till marginalförbättringen. Kostnadsbesparingsprogrammet som infördes 2020 bidrog, liksom återgången till normala nivåer på avsättningar för eventuella kundförluster. Även coronarelaterad tilläggsförsäljning med hög marginal bidrog till rörelsemarginalförbättringen, tillsammans med förbättrad lönsamhet i kontraktsportföljen för flygplatssäkerhet.

För segmentet Security Services Ibero-America förbättrades rörelsemarginalen till 5,5 procent (3,9) och här kom förbättringen främst från Spanien. Även effektiviseringsvinster från integrationen med Techco Security bidrog, enligt Securitas.

Pandemin bromsar

Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, som har en betydligt bättre marginal än den vanliga bevakningen, fortsatte i årets andra kvartal att ligga på 22 procent av den totala omsättningen. Därmed ligger andelen stilla jämfört med närmast föregående period, något som Securitas vd Magnus Ahlqvist förklarar med pandemin covid-19.

”Det har legat stilla eftersom installationer ofta inte har varit möjliga att genomföra på grund av pandemin. Samma sak gäller lösningsarbetet med integration, vilket är svårt om man inte kan besöka kunderna”, säger Magnus Ahlqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

”Viss tillväxt just nu”

Vad gäller Securitas verksamhet för flygplatssäkerhet har även den varit hårt drabbad av pandemin. Här syns dock en viss förbättring.

”Flygplatssäkerheten har varit väldigt utsatt, men nu ser vi en viss efterfrågeökning igen. Viktigast för vår del är dock inte att behålla alla kontrakt, utan bara de hälsosamma kontrakten. Det är viss tillväxt nu, men vi fortsätter att arbeta med kontrakten eftersom det är en fortsatt volatil situation”, säger Magnus Ahlqvist.