Rapport Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.497 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019. Analytikernas prognos var ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.592 miljoner, enligt Infronts sammanställning av elva estimat. 

Försäljningen uppgick till 28.257 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 28.733 miljoner kr.

Utdelningen föreslås bli 4,80 kr per aktie, att jämföra med förväntade 4,83 kr.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.