Rapporter Säkerhetskoncernen Securitas redovisar ett rörelseresultat på 2 491 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Det var i linje med analytikernas förväntningar. 

Analytikernas snittförväntningar vad gäller bolagets rörelsevinst låg på 2 445 miljoner kronor, enligt en Infronts sammanställning av elva estimat.

Rörelsemarginalen, ebita, landade på 6,5 procent, vilket var i linje med förväntningarna. 

Försäljningen uppgick till 38 091 miljoner kronor under kvartalet. Det var högre än analytikernas förhandsprognos på  37 791 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 9 procent, mot väntade 6,2 procent.

Utdelningen föreslås bli 3,45 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 3,69 kronor.

Strax efter rapportsläppet steg Securitas-aktien närmare 2 procent på Stockholmsbörsen, men vände därefter ned under nollstrecket.

Spår fortsatta förbättringar i Nordamerika 

Securitas räknar med en fortsatt förbättring i Nordamerika under det första kvartalet 2023. Det framgår i rapportens vd-ord från Magnus Ahlqvist och beskedet är i linje med vad som kommunicerats tidigare.

Den organiska försäljningstillväxten i Nordamerika uppgick till 5 procent under fjärde kvartalet (0).

”Framgångsrika prishöjningskampanjer och god kommersiell aktivitet drev organisk försäljningstillväxt inom bevakning”, skriver bolaget i rapporten.

Rörelsemarginalen i Nordamerika uppgick till 8,1 procent under kvartalet (7,1), en förbättring främst driven av Technology inklusive den förvärvade verksamheten Stanley Security. Pinkerton bidrog också till förbättringen med en fortsatt stark utveckling i det fjärde kvartalet, står det att läsa i delårsrapporten.

Rörelsemarginalen inom bevakning beskrivs som stabil med positiv påverkan från bland annat ”en god hantering av kontraktsportföljen” och det avslutade affärstransformationsprogrammet.