Rapport Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.086 miljoner kr för det första kvartalet 2020. Analytikernas prognos var ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.074 miljoner, enligt Infronts sammanställning av tolv estimat.  

Ebita-marginalen blev 3,8 procent, mot väntade 3,9 procent. Försäljningen uppgick till 28.420 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 27.455 miljoner kr.

I slutat av mars bedömde Securitas att försäljningstillväxt skulle påverkas negativt med cirka -1,5 till -2,5 procentenheter i det första kvartalet på grund av covid-19. Effekten på rörelsemarginal förväntades minska med -0,5 till -1,0 procentenheter av samma anledning.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.