Aktie Securitas ingår avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker (Stanley Security).

Stanley Security har verksamhet på 12 marknader och förväntas generera en försäljning om närmare 1.700 miljoner dollar under 2021, varav cirka 40 procent är återkommande intäkter. Huvudkontoret finns i USA och antalet anställda är omkring 7.800.

Förvärvet förväntas öka koncernens rörelsemarginal omedelbart vid fullföljandet, skapa betydande kostnadssynergier samt leverera en förbättrad vinst per aktie under det första helåret efter fullföljandet och leda till en ”omfattande” förbättring av rörelsemarginalen över tid.

Förvärvet är fullt finansierat genom en bryggfacilitet och en företrädesemission om 915 miljoner dollar, som avses att beslutas om efter fullföljandet. Nuvarande aktieägare har totalt sett lämnat åtaganden, avsiktsförklaringar och garantier att teckna 44,6 procent av företrädesemissionen.

Förvärvet beräknas att fullföljas under det första halvåret 2022 och är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och fullföljandevillkor.

”Förvärvet är ett stort steg mot att Securitas ska uppnå sin ambition om att fördubbla försäljningen av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med högre marginal till 2023”, skriver Securitas.

Förvärvsrelaterade kostnader kommer att uppgå till omkring 135 miljoner dollar varav majoriteten förväntas att redovisas under 2022 och 2023.

Securitas anordnar en telefonkonferens klockan 10.30 på onsdagen.