Aktie Securitas redovisar siffror för perioden 1 juli till den 31 augusti 2022. Den totala försäljningen uppgick till 22,2 miljarder kronor (17,6), där den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1.437 miljoner kronor (1.036), vilket justerat för valutakursförändringar motsvarar en förändring om 27 procent.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent.

Försäljning av teknisk säkerhet och säkerhetslösningar uppgick till 6.595 miljoner kronor (3.911) eller 30 procent (22) av total försäljning under perioden.

”De goda affärsförhållandena fortsatte under perioden med en organisk försäljningstillväxt på 6 procent där Security Services North America vände till positiv organisk försäljningstillväxt och understöddes av Security Services Ibero-America och Security Services Europe. För Stanley Security var den kommersiella drivkraften stark med en medelhög ensiffrig uppskattad organisk försäljningstillväxt för perioden”, skriver bolaget i pressmeddelandet.