Rapport (Uppdaterad) Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.404 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Analytikernas prognos var ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.357 miljoner, enligt Infront.

Försäljningen uppgick till 26.477 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 27.100 miljoner kr.

Utdelningen föreslås bli 4,00 kr per aktie, att jämföra med förväntade 4,38 kr.

Securitas verksamhet i Europa visade en organisk försäljningsminskning på 1 procent i det fjärde kvartalet, men exklusive den pressade flygplatsverksamheten känns affärssegmentet relativt robust.

Det säger Securitas vd Magnus Ahlqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

– Vi ser en fortsatt förbättring jämfört med det andra och det tredje kvartalet med en lite positiv organisk försäljningstillväxt (för koncernen, reds anm). Nordamerika är väldigt starkt medan Europa fortsatt påverkas negativt av flygplatsverksamheten. Men resten av Europa känns relativt robust givet pandemiomständigheterna, säger han.

Securitas har även tidigare flaggat för att flygplatsverksamheten tynger tillväxten och att kundkontrakten ska gås igenom för att se till att bolaget har en lönsamhetsmässig uthållig position.

Hur går genomgången av kontrakten?

– Vi arbetar vidare med det. Det tar lite tid eftersom vi har åtaganden med kunderna, men vi arbetar igenom det så snabbt som vi kan, säger Magnus Ahlqvist och tillägger att den tydliga ambitionen är att processen ska vara avklarad under 2021.

Koncernens rörelsemarginal i kvartalet landade på 5,3 procent, vilket var i linje med motsvarande period 2019.

– Det är tillbaka till en nivå innan covid och det känner vi är ett styrkebesked givet alla rörliga delar som vi haft att hantera under 2020, säger vd:n.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet på 1.404 miljoner kr stärktes av coronarelaterade statliga bidrag och stöd om cirka 230 miljoner.

Vad gäller de olika marknadernas tillväxt helåret 2020 har pandemin tvingat Securitas att avstå från sina traditionella prognoser.

Vågar du tro på någon marknadstillväxt i Nordamerika och Europa 2021?

– Vi lämnar ingen prognos. Vi ser i stort sett en oförändrad marknad just nu men lämnar ingen prognos för helåret, kommenterar Magnus Ahlqvist.

Securitas inledde en transformation i Nordamerika under 2019, något som enligt bolaget utvecklas bra och förväntas avslutas enligt plan vid utgången av 2021. Till det adderas nu en transformation av affärssegmenten Europe och Ibero-America, med målsättningen att öka rörelsemarginalen i segmenten till cirka 6,5 procent respektive 6,0 procent, vid färdigställandet 2024.

För Europas del, om man jämför med marginalen 2019 på 5,5 procent, så känns en ökning till 6,5 procent till 2024 lite blygsamt.

– Vi kommer naturligtvis inte stoppa där, men vi vill vara tydliga med var ambitionen ligger inom den här tidslinjen, säger vd:n.

Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet utgjorde helåret 2020 22 procent av den totala försäljningen (21). Bakom totalen döljer sig en nedgång i Nordamerika till 17 procent (18) och en ökning i Europa till 24 procent (22), inte minst tack vare förvärv och den krympande flygdelen.

– Vi har inte den tillväxten som vi vill ha på grund av att vi inte kunnat träffa kunder i samma utsträckning. Dessutom har det varit omöjligt att göra vissa installationer på grund av nedstängningarna. Men det är ett starkt fokus på att bygga upp momentum igen så snabbt som möjligt, säger Magnus Ahlqvist.

Securitas har under det fjärde kvartalet lämnat eller är i slutfasen av en utträdesprocess i nio länder; Estland, Egypten, Grekland, Lettland, Montenegro, Panama, Paraguay, Slovenien och Sri Lanka, där bolaget bedömer att nuvarande och framtida affärsmöjligheter är begränsade. Securitas avser att lämna ytterligare två länder med förväntat slutförande under det första halvåret 2021.

– Vi vill få bort komplexiteten, kunna vara mer fokuserade och driva den strategi som vi vet fungerar. Det är ett tydligt grepp för att gå starkare in i 2021, säger Magnus Ahlqvist.