Rapport Securitas redovisar ett resultat strax över analytikernas förväntningar. Bolaget vill nu återinföra utdelningen. 

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.327 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Analytikernas prognos var ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.308 miljoner, enligt Infronts sammanställning av elva estimat.

Rörelseresultatet i kvartalet lyftes av statliga bidrag och stöd med cirka 200 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 26.501 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 26.711 miljoner kronor.

Enligt Securitas visade koncernen ett starkt kassaflöde under de första nio månaderna, även exklusive effekterna från coronarelaterade statliga stödåtgärder.

”Mot bakgrund av den förbättrade finansiella situationen och den starka finansiella ställningen men med en fortsatt försiktig hållning, har styrelsen beslutat att återinföra utdelningsförslaget om 4,80 kronor (4,40) per aktie, vilket tidigare drogs tillbaka den 28 april”, skriver Securitas i rapporten.