Vinstlyft för Sectra

Publicerad 2014-03-04 08:35

Rapport För tredje kvartalet i rad ökar medicinteknikbolaget Sectra vinsten. Effektiviseringar och fokus på affärer med bra marginaler ligger bakom, enligt bolagets vd.

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 28,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (17,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:78 kronor (0:48).

Nettoomsättningen uppgick till 210 miljoner kronor (205). Orderingången var 257 miljoner kronor (233).

Rörelseresultatet blev 30,6 miljoner kronor (21,1) och rörelsemarginalen var 14,6 procent (10,3).

Närmar sig mål för rörelsemarginalen

Medicin- och kommunikationsteknikbolaget Sectra är nära att nå bolagets rörelsemarginalmål på 15 procent.

Marginalen för det tredje kvartalet, november till januari, i det brutna räkenskapsåret landade på 14,6 procent vilket var en förbättring med mer än 4 procentenheter från motsvarande period året innan.

Under räkenskapsårets nio första månader ligger rörelsemarginalen på 12,7 procent (8,5).

”För tredje kvartalet i rad redovisas en positiv vinstutveckling. Genom interna effektiviseringar och fokusering på affärer med bra marginaler fortsätter vi att närma oss lönsamhetsmålet”, skriver Sectras vd Torbjörn Kronander i rapporten.