Vinstlyft för Sectra

Publicerad 2014-05-27 08:18

Rapport Medicinteknikbolaget redovisar ett högre resultat efter skatt för det fjärde kvartalet, men tappar rejält i orderingången.

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 38,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (27,4). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1:03 kronor (0:74).

Poster av engångskaraktär uppgick till -2,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 271 miljoner kronor (248). Orderingången var 265 miljoner kronor (350).

Rörelseresultatet blev 54,1 miljoner kronor (37,6) och rörelsemarginalen var 20,0 procent (15,2). Exklusive engångsposter uppgick marginalen till 21,0 procent.

För verksamhetsåret 2013/2014 föreslår styrelsen att 4:50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Ingen ordinarie utdelning föreslås.