Vinstlyft för Sectra

Publicerad 2014-09-08 13:13

Rapport Medicinteknikbolaget ökar vinsten kraftigt i första kvartalet tack vare försäljning/licensiering av patent. Även orderingången pekar brant uppåt.

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 34,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (11,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:92 kronor (0:32).

Nettoomsättningen uppgick till 212 miljoner kronor (175). Orderingången var 388 miljoner kronor (248).

Rörelseresultatet blev 40,5 miljoner kronor (13,9) och rörelsemarginalen var 19 procent (7,9).

Försäljningen/licensieringen av patent påverkade omsättningen och rörelseresultatet positivt med 16,3 miljoner kronor. Exklusive denna post blev rörelsemarginalen i kvartalet 12,3 procent.