Stark rapport från Sectra

Publicerad 2013-09-10 08:19

Rapport Alla viktiga nyckeltal pekar spikrakt uppåt för medicinteknikbolaget Sectra i första kvartalet. Vinsten efter skatt landar på nästan 12 miljoner kr.

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 11,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (0,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:32 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 175 miljoner kronor (171). Orderingången var 248 miljoner kronor (116).

Rörelseresultatet blev 13,9 miljoner kronor (4,1) och rörelsemarginalen var 7,9 procent (2,4).