Rapport SEB redovisar ett rörelseresultat strax över analytikernas förväntningar. Räntenettot kom också in över förväntan medan provisionsnettot var något lägre än vad analytikerna spått. 

SEB redovisar ett rörelseresultat på 5.916 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.638 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 1.098 miljoner kronor, att jämföra med snittprognosen på 1.031 miljoner kronor.

SEB:s räntenetto uppgick till 6.336 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020, vilket motsvarade en ökning med 5,9 procent från motsvarande kvartal 2019.

Utfallet var 2 procent högre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.224 miljoner kronor.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 110 miljoner kronor från det andra kvartalet 2020 till 6.931 miljoner kronor.

”Marginaleffekten på utlåning var positiv, liksom en något mindre effekt från inlåningsvolymer. Valutaeffekter samt marginaler på inlåning påverkade dock det kunddrivna räntenettot negativt”, skriver SEB.

”Försiktiga företagskunder”

Den negativa effekten på räntenettot från övriga aktiviteter var 595 miljoner kronor.

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, minskade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Utfallet på 4.301 miljoner kronor var 3 procent sämre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning.

”Företagskunderna var något försiktiga och i kombination med en säsongsmässig nedgång i företagstransaktioner, minskade bruttoprovisionerna från emissioner och rådgivning”, skriver banken.

Provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet ökade med 110 miljoner kronor till 820 miljoner jämfört med det andra kvartalet. Bruttoprovisioner från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, ökade med 96 miljoner kronor till 1.917 miljoner kronor.

”Jämfört med förra året försämrades dessa provisioner med 49 miljoner kronor, en återspegling av att kunderna alltmer väljer indexfonder med lägre avgifter”, uppger SEB.

Minskade kostnader

SEB:s rörelsekostnader minskade under det tredje kvartalet med 3 procent jämfört med närmast föregående kvartal, men var i princip oförändrade mot motsvarande kvartal i fjol.

Kostnaderna fortsatte enligt SEB att utvecklas enligt förväntningarna och målet för 2021, om kostnader på cirka 23 miljarder kronor i 2018 års valutakurser, kvarstår oförändrat.

Förväntade kreditförluster minskade under kvartalet till 1,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 19 baspunkter.

”Vi ser fortsatt begränsade effekter från pandemin på SEB:s kreditkvalitet”, skriver vd Johan Torgeby i rapportens vd-ord.

Enligt rapporten uppstod större delen av reserveringarna under kvartalet i den så kallade offshore-portföljen, det vill säga oljeplattformar, service- och bostadsplattformar samt supportfartyg.

”Den förväntade kreditförlustnivån på runt 6 miljarder kronor för helåret 2020 som vi tidigare har kommunicerat, kvarstår oförändrad”, skriver SEB-vd:n.

Utdelning tidigast i januari

SEB är på flera sätt inte nöjda med utvecklingen kring europeiska myndigheters rekommendationer till banker att inte lämna utdelning under coronakrisen.

Det sade bankens vd Johan Torgeby vid en telefonkonferens på torsdagen.

”Vi måste ta vårt ansvar och väga in alla aspekter. Vi har kommit fram till att vi följer riktlinjerna för resten av kalenderåret 2020. I januari kan vi förhoppningsvis göra vad som är lämpligt”, sade han.