SEB:s resultat för tredje kvartalet 2021

2021-10-20 07:00:00

- Vi har stöttat våra kunder genom pandemin, samtidigt som vi har bibehållit en stark finansiell position. Nettoresultat steg jämfört med föregående kvartal, med ett provisionsnetto som nästan nådde den rekordhöga nivån under förra kvartalet och ökad kundnöjdhet bland företags- och privatkunder och även private wealth management-kunder i Sverige. Vår starka finansiella position tillåter återföring av kapital då kapitalbufferten överstiger både myndighetskravet och vår egen målnivå. SEB:s styrelse har beslutat att initiera ett återköpsprogram om 2,5 miljarder kronor, samt att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Kv3 Kv2 Kv3 Jan-sep Helår
Mkr 2021 2021 % 2020 % 2021 2020 % 2020
Nedskrivningar  6  44 -87  326 -98  85 - 546 - 452
eller
återföringar -
Steg 1
Nedskrivningar  17  150 -88  446 -96 - 209 - 134 56 - 293
eller
återföringar -
Steg 2
Nedskrivningar - 108 - 192 -44 -1 -94 - 124 -4 -97 -5
eller 856 452 166
återföringar -
Steg 3
Nedskrivningar - 85  1 -1 -92 - 248 -5 -95 -5
eller 085 132 911
återföringar

Bortskrivningar
och
återvinningar
Bortskrivningar, - 666 - 304 119 - 438 52 -1 487 -1 -9 -2
totalt 630 757

Återförda  622  248 150  383 62 1 333 1 342 -1 2 364
reserveringar
utnyttjade för
bortskrivningar
Bortskrivningar ej - 44 - 56 -20 - 55 -19 - 154 - 288 -47 - 393
tidigare
reserverade

Återvinningar på  81  48 70  42 94  191  138 38  187
tidigare
bortskrivningar
Bortskrivningar,  37 - 8 - 13  37 - 150 - 206
netto

Förväntade - 49 - 7 -1 -96 - 211 -5 -96 -6
kreditförluster, 098 282 118
netto

Förväntad 0,01 0,00 0.19 0.01 0.30 0.26
kreditförlustnivå,
netto, %

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021, cirka kl. 07.00 CET.

Cision