SEB:s CFO Masih Yazdi tar tjänstledigt

2021-11-26 08:00:00

Peter Kessiakoff utsedd till tillförordnad CFO
Masih Yazdi, SEB:s Chief Financial Officer och medlem i SEB:s Verkställande ledning, har beslutat att ta tjänstledigt av personliga skäl. Peter Kessiakoff har blivit utnämnd till tillförordnad CFO och medlem i SEB:s Verkställande ledning. Han kommer att arbeta tillsammans med SEB:s ställföreträdande CFO Kenneth Berglund.

Masih Yazdis tjänstledighet börjar 8 december 2021. Beslut om datum för hans återgång till banken har ännu inte fattats. Peter Kessiakoff tillträder rollen som tillförordnad CFO och medlem i SEB:s Verkställande ledning 8 december 2021.

Peter Kessiakoff är för närvarande CFO för SEB:s division Företag & Privatkunder, en roll han har haft sedan 2020. Innan det arbetade han som kundansvarig och aktieanalytiker på SEB, och som aktieanalytiker och strategi- och makroanalytiker på Carnegie Investment Bank. Kenneth Berglund har arbetat på SEB i 27 år, varav 15 år som CFO för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

- Jag välkomnar Peter Kessiakoff till denna tillförordnade roll, och ser fram emot att arbeta med honom tills Masih kommer tillbaka, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-26 08:00 CET.

Cision