Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till -40 i september jämfört med -42 i augusti.

Av de tillfrågade tror 19 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 15 procent förra månaden, medan 59 procent tror på fallande priser, jämfört med 57 procent föregående månad.

”Efter ett närmast fritt fall under sommaren stabiliseras nu hushållens prisförväntningar något. Om det är början på återhämtningen eller en tillfällig inbromsning är för tidigt att säga”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

”Men blickar vi mot hösten talar det mesta för att de privatekonomiska förutsättningarna kan förvärras innan de blir bättre. Det kan komma att spela en avgörande roll för både förväntningar och faktiskt prisutveckling”, fortsätter han.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att Riksbankens styrränta om ett år ligger på 1,45 procent, oförändrat jämfört med föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

image

Bild: Förväntningar styrränta

image