Castellum är ett av de fastighetsbolag som får sänkt rekommendation av SEB.

SEB:s analytiker sänker flera fastighetsaktier

Publicerad 2015-12-08 09:51

Aktier SEB har gjort en genomgång av fastighetssektorn och sänker rekommendationen på fyra aktier. Banken antar samtidigt en mer försiktig hållning till hela sektorn.

SEB Equities räknar med att vi nu är nära yield-pressbotten. Fastighetssektorn har samtidigt gått starkt under det andra halvåret varför banken antar en allmänt mer försiktig hållning till fastighetsaktier.

Bakom SEB:s antagande om att botten för lägre avkastningskrav på fastigheter är nära ligger stigande obligationsräntor och stramare finansieringsförhållanden för fastighetsbolag.

”Vi förväntar oss att den svenska fastighetsmarknaden förblir stark, med stöd av en bra hyresmarknad och låga räntor men förväntar oss bättre inträdesnivåer i vissa aktier framöver”, skriver banken även.

Bland de rekommendations- och riktkursförändringar som SEB gjort finns:

* Hufvudstaden sänks från köp till behåll

* Klövern sänks från köp till behåll

* Castellum sänks från behåll till sälj

* Wihlborgs sänks från behåll till sälj

Vidare ändras riktkursen på följande bolag:

* Balder 205 kr (200)

* Castellum 113 kr (124)

* Kungsleden 63 kr (65)

* Pandox 142 kr (132)

* Wihlborgs 161 kr (164)