Börsen Samtidigt som Kina återhämtar sig efter pandemin bromsar världsekonomin in och går en "kort och grund" lågkonjunktur till mötes, bedömer SEB sin nya rapport om marknadsutsikterna. Banken rekommenderar en bred portfölj med olika tillgångsslag då volatiliten på marknaden väntas stå sig. 

I dagsläget är företagssektorn i god form medan investerarkollektivet är ”stukat och försiktigt positionerade”, står det att läsa i SEB:s rapport.

Det bäddar för att bolagsvinsterna håller emot ”rimligt bra” under den milda lågkonjunkturen som banken ser framför sig. SEB räknar sedan med att tillväxten i  världsekonomin tar fart redan nästa år. 

”I denna miljö av positiva och negativa krafter har vi sedan inledningen av hösten 2022 anammat en balanserad ansats där vi inte rekommenderat utpräglat defensiva portföljer, vilket varit konsensus. Väl spridda portföljer med en tämligen neutral balans på tillgångsklassnivå är fortfarande det recept vi förespråkar i en sencyklisk miljö”, säger Fredrik Öberg, investeringschef på SEB:s förmögenhetsförvaltning, i en kommentar. 

I rapporten framgår det att banken minskat positionerna i ”rena värdebolag” på den svenska aktiemarknadne. 

”Inom globala aktier har vi övervikt mot stora tillväxtbolag som fungerar som ett bra komplement till den svenska aktieportföljen”, skriver SEB.

Överlag har storbanken format ”breda portföljer” med en neutral aktievikt. Räntedelen i portföljerna överviktas i sin tur på bekostnad av alternativa placeringar. 

”Denna komposition har gjort att vi fick positiv utväxling under hösten och årets inledande rally samt undvikit att tappa mark när oförutsedda händelser som bankhaverier med mera drabbat marknaden”, uppger SEB i rapporten. 

Rapporten innehåller också flera temaavsnitt, där banken bland annat spår en ny supercykel inom investeringar. SEB pekar exempelvis på de stora investeringar som krävs inom elektrifiering, automation och digitalisering och förnybar energi framöver. 

Det kommer att göra många nordiska industribolag till vinnare, enligt banken som anser att deras överraskande starka rapporter för årets första kvartal ”delvis hänger ihop med inledningen av denna gynnsamma epok”.

”I ett längre perspektiv kan affärsmöjligheterna för nordiska bolag, givet att politiken möjliggör det, kanske i ännu större utsträckning handla om material och råvaruleveranser. Norden har mycket goda naturförutsättningar att kunna framställa de råvaror som behövs för energiomställning och elektrifiering samt metaller och material producerade med lägsta möjliga klimatpåverkan”, skriver SEB, och tillägger:

”Norden har även flera världsledande underleverantörer till gruvindustri, skogsindustri och lösningar för återvinning.”