Marknaden har en mer negativ syn på kronan jämfört med dollarn och euron, enllgt SEB:s valutastrateger,

Valuta SEB:s halvårsvisa undersökning bland valutamarknadsaktörer visar att företag och finansinstitut har fortsatt att dra ned på de tidigare överviktade positionerna i svenska kronor. De än nu i stället sammantaget underviktade i kronor. Det skriver SEB i rapporten SEK Views på onsdagen.

När det gäller drivkrafter för positionsförändringarna konstaterar SEB-ekonomerna att det är uppenbart att marknaden också har skiftat utsikterna för den svenska kronan i en mer negativ riktning, mycket beroende på att Federal Reserves policy väntas bli mycket negativ för kronan framöver.

Marknadsaktörernas bedömning om kronans jämviktskurser har samtidigt justerats upp något jämfört med i föregående undersökning (i april), från 9,70 till 9,80 för EUR/SEK och från 8,00 till 8,25 för USD/SEK.

”Aktörerna tror på räntebanehöjning i november”

Aktörerna räknar i genomsnitt endast med blygsamma växelkursförändringar för kronan den kommande dryga halvåret, enligt medianprognosen handlas EUR/SEK till 10,10 i december och därefter 10,00 i juni 2022. USD/SEK väntas samtidigt röra sig från 8,75 till 8,65.

Valutamarknadsaktörerna tillfrågades också om deras syn på Riksbankens penningpolitik framöver, och av svaren framgår att de väntar sig att Riksbanken kommer att lägga i en höjning i räntebanan i november.

I övrigt räknar de med att Riksbanken kommer att fortsätta att följa ECB:s policy i spåren, men Riksbanken väntas höja styrräntan före ECB om inflationen börjar avvika eller om kronan försvagas.

SEB-ekonomerna bedömer själva att kronan för närvarande är något undervärderad, men den hämmas av svagt intresse bland inhemska och utländska företag och tillgångsförvaltare.

”Riksbanken behåller styrräntan till slutet 2023”

”Fortsatt sparöverskott och låga räntor, i par med ECB, gör oss mindre övertygande om att EUR/SEK kommer att återgå hela vägen till låga 9,00 eller ens till vår nuvarande långsiktiga jämviktskurs 9,64”, skriver de i rapporten.

Utsikterna för en starkare krona skulle enligt SEB-ekonomerna förbättras om Riksbankens styrränta skulle avvika från ECB:s, men enligt SEB:s bedömning kommer såväl Riksbanken som ECB hålla styrräntorna oförändrade till slutet av 2023.

”Och det är det viktigaste skälet till att vi spår att EUR/SEK kommer att handlas runt 10,00 de kommande tolv månaderna”, skriver ekonomerna.