Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 61 i mars jämfört med 57 i februari.

Av de tillfrågade tror 66 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 64 procent förra månaden, medan 5 procent tror på fallande priser, jämfört med 7 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,49 procent, upp jämfört med 0,44 procent föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

image