Rapport SEB ändrar modell från att sträva efter oförändrade kostnader till att snarare investera i ökade rörelsekostnader för att förbättra vinsten. Det uppgav SEB:s vd Johan Torgeby under frågestunden vid presentationen av bokslutet för 2021 och bankens nya affärsplan för treårsperioden 2022-2024.

SEB:s tillväxt har historiskt varit mer kapitaldriven medan rörelsekostnaderna knappt har ökat på senare tid. Nu vill banken skifta från kapitalkostnader till att snarare öka rörelsekostnaderna, uppgav Johan Torgeby.

Angående produktmixen uppger sig banken se ett samband mellan högre K/I-tal (kostnader i relation till intäkter) och högre avkastning på eget kapital.

SEB avser öka kostnaderna från 23,2 miljarder kronor i fjol till 24,5 miljarder 2022, en ökning med 1,3 miljarder kronor. Den största delen av ökningen, 800-900 miljoner kronor, avses komma genom bankens nya investeringsplan. Hur SEB tänker göra med kostnaderna efter 2022 har banken inte bestämt än.

”800-900 miljoner kronor är en bra guidning för hur vi tänker för framtiden”, sade SEB-chefen som dock samtidigt framhöll att det är så många faktorer som påverkar att banken inte kan ge en guidning för kommande enskilda år.

Riksdagen beslutade nyligen att införa en bankskatt, en skatt som SEB tycker är orättvis eftersom bara de nio största bankerna behöver betala den. SEB har nyligen aviserat prishöjningar på bolån och vardagliga banktjänster. Hur priselasticiteten ser ut bland kunderna, alltså hur affärsvolymerna kommer att tyngas av prishöjningarna, är svårt att veta, enligt Johan Torgeby.

”Vi lever i en konkurrensutsatt marknad”, konstaterade han.

På en ganska stor del av verksamheten är SEB pristagare där marknaden bestämmer priser och banken kan då inte ändra sina priser för att försöka motverka skattehöjningen, uppgav Johan Torgeby samtidigt.

När det gäller det långsiktiga avkastningsmålet på 15 procent på eget kapital uppgav han att en viktig faktor till att banken inte är där än är överskottskapitalet. Vid årsskiftet hade SEB en buffert på 5,90 procentenheter över myndighetskravet för kärnprimärkapitalrelationen.

SEB-aktien var vid lunchtid ned cirka 1 procent på Stockholmsbörsen.