Analys Handelsbankens intäkter riskerar att sjunka snabbare än vad banken lyckas sänka sina kostnader de närmst kommande åren. Det tror SEB i en analys på torsdagen, dagen efter Handelsbanken kommit med beskedet att nästan hälften av kontoren kommer att läggas ned under de kommande åren.  

Handelsbanken meddelade även att cirka 1.000 anställda i Sverige kommer att behöva lämna samt att kostnaderna ska sänkas för att uppgå till cirka 20 miljarder kr i slutet av 2022, i grova drag 2 miljarder lägre än vad SEB hade i sina estimat.

”Samtidigt som kostnadsmålet är positivt, tror vi att intäkterna kommer att minska i en snabbare takt”, skriver SEB som därmed har svårt att fullt ut tro på Handelsbankens bedömning om att intäkterna kommer att minska med cirka 1 miljard kronor som en konsekvens att sparåtgärderna.

SEB, som upprepar sälj och skruvar ned riktkursen från 87 till 75 kr, menar att strukturåtgärderna som Handelsbanken vidtar är positivt för intjäningsförmågan på lägre sikt. Men SEB måste först bli helt övertygad om detta innan man blir köpare av aktien, enligt resonemanget i analysen.

På utdelningsfronten tror SEB att Handelsbanken kommer att kunna dela ut 7,50 kr per aktie under 2021, delvis som en kompensation för den uteblivna utdelningen för 2019. SEB tror att det därutöver finns utrymme för extrautdelning.

Nordea, som sänkt sin rekommendation till sälj efter beskeden, har ungefär samma tankar som SEB.

Nordea har höjt sina prognoser för nettovinsten med upp till 3 procent för de kommande åren, men tycker att det motverkas av den osäkerhet som nu finns vad gäller intäkterna och kostnader framåt. Därmed blir det svår att försvara Handelsbankens historiska premiumvärdering relativt andra namn i sektorn, resonerar Nordea.

”Handelsbankens aviserade omstrukturering av den svenska verksamheten är betydelsefull – en nödvändig men smärtsam omvandling – som avslutar en strategi som har fungerat i 40 år”, sammanfattar Nordea i sitt morgonbrev.