Placera Snabbt höjda räntor och tilltagande inflation har spätt på ett allt sämre sentiment, samtidigt som riskaptiten successivt ”fallit samman” då problemen på marknaderna ytterligare försämrats, utöver de effekter som ett krig i Ukraina och kinesiska nedstängningar skapat. SEB förväntar sig dock en ”stabilisering i närtid”, men konstaterar också att riskbilden ”är fortsatt besvärande”, skriver banken i senaste utgåvan av SEB Investment Outlook som publicerades i veckan.

Hög inflation som leder till att centralbankerna snabbt måste höja räntorna i kombination med geopolitiska svårigheter och fortsatt pandemi har skapat en cocktail som eliminerat riskaptiten.

– Den problematiska inledningen på året har skapat en omfattande riskaversion och prissättningen av finansiella tillgångar har tydligt modererats och i vissa fall dramatiskt minskat. Det generella risktagandet bland placerare är nu klart lägre än vad det var vid årsskiftet, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking i en kommentar till den nya utgåvan av SEB Investment Outlook.

”Cybersäkerhet och energiomställning”

Han menar att investerarna delvis redan anpassat sig till försämrade förutsättningar, men om det är tillräckligt beror på om de rådande krafterna kulminerar i närtid, eller inte.

– Det vore mycket välkommet med signaler om att inflationen nått sin topp. Då kommer pressen minska på räntemarknaden och centralbankerna, säger han.

SEB:s Investment Outlook innehåller denna gång två teman, den pågående energiomställningen och cybersäkerhet. Det sistnämnda temat handlar om en sektor med ”stark underliggande tillväxt”, och som inte heller är särskilt beroende av konjunkturen.

SEB konstaterar också att Stockholmsbörsen ”sticker ut med en nedgång på över 20 procent” och är därmed ”överlägset svagast i Norden” och till och med en av de sämre börserna i världen i år.

”Kan bli både positivt och negativt”

Innevarande år har ”redan blottat ett flertal risker”, skriver banken, men det utesluter inte att nya risker kan dyka upp. SEB vill poängtera att alla dessa risker i sig själva innehåller ”en motkraft” som motverka den negativa utvecklingen, vilket kan ske om kapitalmarknaden i allt för hög grad diskonterat riskerna.

”Det innebär att dessa risker fortsatt kommer att påverka riskaptiten men att deras genomslag kan bli både positivt och negativt”, skriver SEB.