Inflation Till följd av fortsatt stigande elpriser har SEB reviderat upp sin inflationsprognos och de tror nu att KPIF-inflationen stiger till över 4 procent redan nu i december, för att ligga kvar där hela första halvåret 2022. Detta innebär reallönesänkningar för svenska hushåll, vilket är en nedåtrisk för ekonomin. Det säger SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren till Nyhetsbyrån Direkt.

”Elpriserna fortsätter att dra upp inflationen ytterligare. Det verkar vara mycket kopplat till stigande gaspriser i Europa, vilket spiller över på Sverige. Vi tror också på lite högre underliggande inflation, bland annat till följd av en del indirekta effekter från energipriserna”, säger han.

SEB räknar med att KPIF-inflationen fortsätter upp till 4,1 procent nu i december, från 3,6 procent i november. Forwardpriserna på elmarknaden talar för att inflationen sedan ligger kvar över 4 procent till och med juni.

Samtidigt som inflationen tar ytterligare ett skutt uppåt i december kommer löneökningarna att dämpas rejält. Detta till följd av profilen i de avtal som tecknades hösten 2020, där avtalade löneökningar faller från bortåt 3 procent tidigare till endast 1 procent under perioden december-mars, innan nya lönehöjningar lyfter dem igen till 2 procent senare under 2022. Med tanke på att löneglidningen, alltså löner utöver avtal, bara är någon eller ett par tiondelar talar detta för rejält sjunkande reallöner åtminstone till sommaren.

”De sjunkande reallönerna är en nedåtrisk för tillväxten. Vi ser redan nu tendenser till att konsumentförtroendet kommit ned. Energipriserna är dessutom höga även i Europa, så också internationellt finns risker på nedsidan för svensk tillväxt”, säger Olle Holmgren.

Med detta sagt påpekar han att det troligen kommer att vidtas olika åtgärder för att stötta hushållen. Moderaterna föreslog till exempel häromdagen tillfälligt slopad energiskatt under januari-februari. Enligt Olle Holmgren skulle det förslaget sänka inflationen 0,6-0,7 procentenheter under de månaderna, jämfört med SEB:s prognos.

”Det skulle hjälpa till en del, men inte ändra den stora bilden. Men sedan kan det säkert komma andra åtgärder som stöttar hushållen, vi har ju ett valår nästa år. Någonting kommer säkert, både vad gäller elpriser och stimulanser, om inte annat i vårbudgeten i april”, säger han.

Han tillägger att det även blir intressant att se om den höga inflationen kommer att påverka kommande avtalsförhandlingar våren 2023. Enligt SEB:s prognos kommer inflationen att falla tillbaka rejält nästa höst, med sjunkande elpriser. Även om elpriserna skulle ligga kvar på dagens nivåer kommer baseffekter att dra ned inflationen när jämförelsen blir med de höga priserna i år.

”Om inte elpriserna fortsätter att öka kommer inflationen att falla tillbaka. Vi räknar med att KPIF-inflationen kommer att vara under målet igen i början av 2023”, säger Olle Holmgren.

Alltså, hög inflation större delen av 2022 när de nya avtalskraven börjar formuleras, men under målet igen lagom till att de nya avtalen ska tecknas.

”Det blir intressant att se hur parterna på arbetsmarknaden reagerar. Kommentarerna än så länge från löntagarsidan är att de ser inflationsuppgången som tillfällig”, säger Olle Holmgren.