Placera Kapitalmarknaden anpassar sig nu till nya förutsättningar. Det sker i och med att en dramatisk återhämtningsfas ebbar ut och ger plats för en mer normal tillväxt- och inflationstakt, utan stora stödåtgärder. Det är ett grundläggande skäl till att SEB minskar risken i portföljerna eftersom marknadspotentialen minskar. Men potentialen framöver är ändå positiv, skriver SEB i senaste Investment Outlook som publicerades på tisdagen.

I takt med normaliseringen pågår nedmonteringen av stödåtgärder, och det gäller inte minst finans- och penningpolitiken.

– Vi har kunnat glädjas åt att företagssektorn stått för en fenomenal vinståterhämtning, vilket varit den främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Positiva faktorer som hög global tillväxttakt och fortsatta vinstökningar, ställs mot hög absolut värdering, investerares offensiva positionering och hög total skuldsättning. Vår bedömning är att kapitalmarknaden gör sig redo för normaliseringsfasen. I denna miljö har vi valt att minska risken något i våra modellportföljer, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking i en kommentar.

”Förflyttning av placeringar”

I förra utgåvan av Investment Outlook skrev SEB att det var viktigt att följa inflationen och räntenivån, en bedömning som Fredrik Öberg nu ser var korrekt.

”Detta samband har fortsatt att råda där en av de större överraskningarna under sommarmånaderna var att de långa 10-åriga statsobligationsräntorna föll tillbaka så mycket som de gjorde”, skriver han.

Följden av ränterörelsen blev en förflyttning av placeringar i aktiemarknaden, från cykliska bolag till högt värderade ”så kallade kvalitetsbolag”, och det skedde brett inom ett antal sektorer, samt även till tillväxtföretag.

”Betydligt högre volatilitet”

Överraskningarna hittills i år har varit många, bland annat den höga globala tillväxttakten och vinstökningarna, samt den fortsatt stödjande penning- och finanspolitiken. Men det har även funnits negativa överraskningar, som den höga värderingsnivån och den höga totala skuldsättningen. Detta är sammantaget bakgrunden till SEB:s beslut att minska risken i modellportföljerna.

De senaste rapportsäsongerna har överträffat marknadens förväntningar, vilket är en av förklaringarna till de stora uppgångarna på börserna i världen.

Under det närmaste året förväntar SEB att det fortfarande finns en positiv avkastning för risktillgångar, men att volatiliteten på marknaderna nu blir betydligt högre än före pandemins utbrott för 18 månader sedan.