Sektor SEB har antagit en uppdaterad branschpolicy för fossila bränslen, en policy med en bredare omfattning som inkluderar även en färdplan för hur banken ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja.

SEB kommer att fortsätta att gradvis minska sin exponering mot fossila bränslen i olje- och gassektorn genom ett tak gällande prospektering, produktion och oljefältsservice. Detta tak ska sänkas på årlig basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

”SEB är engagerad i att stödja sina kunder i att möta Parisavtalet genom en ordnad omställning. Banken kommer, liksom tidigare, att i dialog med kunderna engagera sig för en omställning där banken ser att det är möjligt, där kunderna har en tydlig plan för transformation, och där SEB kan ha en positiv inverkan genom att till exempel finansiera förnybar energi och ny teknik”, skriver banken.