Reporäntan ligger just nu på 0 procent.

Riksbanken Marknaden är splittrad om vad som blir nästa åtgärd från Riksbanken vad gäller reporäntan. Det visar SEB:s återkommande enkät bland aktörer på ränte- och valutamarknaden, enligt ett kundbrev på tisdagen.

59 procent av aktörerna tror att nästa åtgärd blir en räntehöjning. Bland valutaaktörer är siffran 63 procent, och bland ränteaktörer 53 procent. De flesta anser däremot att det inte är någon effektiv policyåtgärd.

Av de som tror på räntehöjning spår en del att den kommer fjärde kvartalet 2021, medan resterande spår senare datum. För de som spår räntesänkning är det relativt jämnt fördelat mellan andra och tredje kvartalet i år.

Marknadens prissättning i terminerna är en sannolikhet på 34 procent att Riksbanken sänker vid policymötet den 27 april.

Vad gäller QE och andra åtgärder skiljer sig synen mellan ränte- och valutaaktörer. Medan bara 37 procent av ränteaktörerna spår annonsering av mer QE-köp så tror 79 procent av valutaaktörerna att det nuvarande programmet på 300 miljarder kronor utvidgas. De senare är också mer inställda på andra typer av åtgärder från Riksbanken framöver.

Aktörerna ser också direkt stöd till företagen som det mest effektiva finanspolitiska verktyget i spåren av coronakrisen, följt av stöd till hushållen.